Vi har i vores klub følgende aktiviteter.

Hensigten med de nedenfor nævnte aktiviteter, er at samle midler til klubbens forskelligge donationer

Klubbens største aktivitet er KUNSTMESSEN TIDENS KUNST.

Over en weekend afvikles kunstmessen. Klubbens medlemmer står for opbygning af standene, servicering af de udstillende kunstner, efter behov. Entre opkrævning fra publikum. Endelig nedtagning af kunstmessens rammer efter at kunstnerne har pakket deres udstilling ned.

 

Udvendig vedlligeholdelse af FDF's lejr i Trend, Kimbrerborgen, samt efter aftale med FDF andre vedligeholdelses opgaver.

 

Udlejning af Næsgården i Rold Skov.

 

Ud over at skaffe midler til uddeling er hensigten med det praktiske arbejde også at skabe et socialt fællesskab og sammenhold for klubbens medlemmer.